OPHEFFEN BODEMVERDICHTING

Perfecte tuinen beginnen onder de grond. Voor parken, bomen, beplantingsvakken en tuinen is het van essentieel belang dat het water goed wegzakt. Na de bouw van nieuwbouw woningen ontstaat vaak wateroverlast. De oorzaak ligt onder de grond: door de werkzaamheden ontstaan storende lagen in de bodem, waardoor het water veel moeilijker weg kan. Denk aan zware machines die tijdens de bouw gebruikt zijn. En zware machines die tijdens de aanleg van uw park of tuin gebruikt zijn, en dan vooral onder slechte weersomstandigheden. De bovenlaag van de bodem wordt door deze machines volledig dichtgesmeerd en vast gereden. Als dat tijdens de aanleg van uw park of tuin niet goed wordt losgespit begint na verloop van tijd de problemen te ontstaan. De oplossing ligt dan ook onder de grond met onze methode!

Als u geen maatregelen neemt aan de storende laag kunnen er vervelende gevolgen ontstaan namelijk:

 • Een “dode grond”: dit betekent dat de goede bacteriën in de grond dood gaan door zuurstofgebrek of wegrotten door de altijd natte grond
 • Geen of moeilijk doorwortelbare bodem
 • Planten die slecht geworteld zijn door een verdichte bodem zijn ondanks dat er vaak water blijft staan gevoelig voor droogte in langere droge periode omdat deze weinig haarwortels ontwikkeld hebben
 • Ontstaan van schimmelproblemen
 • Planten groeien niet of nauwelijks en verkleuren rood, geel of gaan zelfs dood
 • Gazons waar langdurig water op blijft staan
 • Er ontstaan kale plekken en schimmels in het gazon
 • Geen regenwaterafvoer naar het grondwater, hierdoor wordt het grondwater ook niet bijgevuld wat juist heel belangrijk is voor de toekomst gezien de dalende grondwaterstanden
 • Geen wormen of andere organismen die voeding de bodem intrekken (bijvoorbeeld bladeren en humus), hierdoor wordt het organisch gehalte in de bodem niet meer bijgevuld.

Daarom is het verstandig om uw bodemverdichting te laten opheffen. Hier zitten namelijk vele voordelen aan:

 • Het is geheel ondergronds, er ontstaat geen schade aan de grasmat
 • Milieuvriendelijk, dankzij natuurlijke substraten
 • Geen impact op omgeving (geen graafwerkzaamheden nodig)
 • Een langdurige werking
 • Veilig voor kabels, leidingen, drainage- en bewateringssystemen
 • Toepasbaar in het hele seizoen

IMPROVEMENTS

bodemverbetering
Gazon drainage [pb-city]
Drainage bestaande tuin

CONTACT

Wilt u meer informatie over het opheffen van bodemverdichting of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.