GROEIPLAATSVERBETERING

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van uw tuin en park moet deze goed onderhouden worden. Succesvol beheer van tuinen, parken en bomen begint in de bodem. De bodemkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de conditie van de gazons, beplanting en bomen. Het is bewezen dat een optimaal functionerend wortelstelsel de enige garantie is om stressfactoren zowel boven- als ondergronds te neutraliseren. De wortels zijn immers de levensaders van iedere plant en boom. Met name in een versteende omgeving is de bodem voor beplanting en bomen verre van ideaal. Groeiplaatsverbetering is de basis van een goede en vooral duurzame groei waardoor de beplanting en bomen optimaal en langdurig kunnen functioneren in hun omgeving, zonder dat er overlast ontstaat door bijvoorbeeld groeistagnatie of wortelopdruk.

Bij bestaande gazons, beplanting en bomen treedt vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies of dit zorgt ervoor dat gazons last krijgen van plasvorming, geel gazon, mosvorming en schimmels. Beplanting die niet wil groeien en uiteindelijk doodgaat. Bomen die vroegtijdig vervangen moet worden. Veel groenblijvende bomen, hagen en heesters kunnen slecht tegen natte voeten. Groeiplaatsverbetering is van belang om ervoor te zorgen dat dit voorkomen wordt. Één gezonde volwassen boom betekent veel meer voor de beleving en het klimaat dan dertig jonge bomen zonder toekomst. Daarom is een geschikte groeiplaats voor zowel volwassen als jonge bomen essentieel.

IMPROVEMENTS

bodemverbetering
Gazon drainage [pb-city]

HOE WERKT HET

Onze werknemers brengen de inspuitlans
zorgvuldig in de bodem via een pulserende luchtstroom.

Doormiddel van luchtdruk worden wortelkanalen in de bodem gemaakt. de luchtdruk maakt ruimte in het bodemprofiel.

Regenwater infiltratie [pb-city]

Aansluitend worden deze wortelkanalen gevuld met een organisch substraat wat zorgt voor betere leefomstandigheden voor de plant of boom

De behandeling

Een succesvolle groeiplaatsverbetering begint met het analyseren van de bodemgesteldheid. Op basis van deze analyse maken wij een plan van aanpak. Hierin vindt u de gegevens over de bodemgesteldheid, de voedingswaarde van de groeiplaats en het bemestingsplan.

De voordelen van groeiplaatsverbetering:

  • Optimale stabiliteit en conditie van gazons, beplanting en bomen
  • Het is toepasbaar in het hele seizoen
  • Er ontstaat geen schade aan wortels, kabels en leidingen
  • De bestaande grond hoeft niet te worden vervangen
  • Verhoogde weerbaarheid tegen ziekte en plagen
  • Bestrating of verharding kan blijven liggen
  • Duurzaam door langdurige werking
  • Minder wortelopdruk
Tuin drainage Vlaardingen

CONTACT

Wilt u meer informatie over groeiplaatsverbetering of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.